Yksityinen perhepäivähoito on kodinomaista, lasten tarpeista lähtevää hoitoa. Ryhmäkoot ovat pieniä, joten yksityinen perhepäivähoito on erinomainen vaihtoehto lapselle.


Perheillä on mahdollista hakea Kela:lta yksityisenhoidon tukea. Hoitaja ja perheet tekevät kirjallisen hoitosopimuksen hoidon alkaessa,jota päivitetään vuosittain. Lakisääteinen Vasu(varhaiskasvatussuunnitelma) tehdään kahden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta,jota päivitetään tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa.


Savonlinnan kaupungin perhepäivähoidon ohjaaja valvoo yksityisiä perhepäivähoitajia vuosittaisilla käynneillä tai tarvittaessa useammin.


Suomen Yksityisen Päivähoitajien edustajisto= SYPE muistuttaa kaikkia hoitopaikkaa hakevia perheitä, ettei yhdelläkään yhdistyksellä ole lupa valvoa jäsentensä toimintaa.

Vapaita hoitopaikkoja voi tiedustella Heli Lifflader-Oikarilta, puh. 044-2921212 tai sähköpostitse slnyksit.pphoito@netti.fi.


Savonlinnan seudun yksityisten perhepäivähoitajien varhaiskasvatussuunnitelma